AUTORITZACIÓ D'ACCÉS PER A PERSONES MENORS D'EDAT

19/02/2019

RECORME!!
Menors de 16 anys han d'entrar amb l'autorització firmada i acompanyats del pare, mare o tutor legal.
No s'accepta que un pare, mare o tutor legal es faci càrrec de quatre o cinc persones, casascú ha d'anar acompanyat del seu respectiu pare, mare o tutor legal.