CONVOCATÒRIA PLE : ELECCIÓ DE L'ALCALDE

22/09/2017

Reunió extraordinària del Ple, que tindrà lloc el dissabte 23 de setembre de 2017, a les 13.30 hores, a la sala d'actes de l'Ajuntament, amb ordre del dia següent:
1. Elecció de l'alcalde
2. Jurament o promesa de l'alcalde i presa de possessió del càrrec.