GRUP D'AJUDA MÚTUA ( GAM) I MALALTIA D'ALZHEIMER

19/11/2018

XERRADA
DILLUNS, 26 DE NOVEMBRE DE 2018
A LES 5 TARDA
AL CASAL DE GENT GRAN