SESSIÓ INFORMATIVA

03/12/2018

Costos de les escombraries
Dijous 13 de desembre de 2018
A les 20.30h
A la Sala 1 d'Octubre