SLALOM EXPRESS + CDT COMANDANTS DE TROS

20/02/2019

Dissabte 2 de març de 2019
00.30h A la Sala 1 d'Octubre
Entrada Gratuïta
RECORDEU: Serà imprescindible que els menors de 16 anys entrin al recinte acompanyats del seu pare/mare o tutor/a legal. No s'acceptaran autoritzacions per accedir amb altres menors.