XARRADA " ALGUNS MITES AL VOLTANT DELS ALIMENTS"

12/04/2018

19 D'ABRIL
A LES 20:00 H
A LA SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT DE PONTS