7 des
A LA SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT DE 17 A 21H