ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONÒMICS

 • Organització, administració, economia i hisenda: Francisco García Cañadas, alcalde
 • Imatge i comunicació: Francisco García Cañadas, alcalde
 • Seguretat pública i protecció civil: Francisco García Cañadas, alcalde
 • Relacions institucionals: Francisco García Cañadas, alcalde
 • Recursos humans, relacions laborals, prevenció riscos laborals: Francisco García Cañadas, alcalde
 • Sistemes i tecnologies: Jaime Herreros Angrill

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

 • Participació i transparència: Jaime Herreros Angrill
 • Serveis socials, salut i gent gran: Trini Ruiz Ruiz
 • Esports: Trini Ruiz Ruiz
 • Igualtat i immigració: Júlia Abelló Salvadó
 • Educació: Maria Basomba Gili
 • Entitats i associacions: Maria Basomba Gili

 

ÀREA DE SERVEIS AL TERRITORI

 • Urbanisme: Francisco García Cañadas, alcalde
 • Mobilitat i senyalització: Francisco García Cañadas, alcalde
 • Obres i serveis: Francisco García Cañadas, alcalde
 • Agricultura, ramaderia, medi ambient i sostenibilitat: Josep Pera Marquilles
 • Nuclis agregats: Josep Pera Marquilles
 • Ocupació, empresa: Jaime Herreros Angrill