CURS DE CATALÀ DE NIVELL INICIAL PER A PERSONES ADULTES

13/11/2017

INSCRIPCIONS AL PATRONAT MUNICIPAL DE 10:00 A 14:00
INICI DEL CURS : 23 DE NOVEMBRE
FI DEL CURS: 5 D'ABRIL
HORARI: DIJOUS DE 9:15 A 12:15
A L'ESCOLA DE PONTS