EXPOSICIÓ DE QUADRES

02/02/2018

TERESA BONET
DE DISSABTE 10 A DIMARTS 23 DE FEBRER
DE 11.00 A 14.00 I DE 17.00 A 20.00
A LA SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT