EXPOSICIÓ "L'OBRA COL.LECTIVA I SOCIAL : SANT PERE DE PONTS"

12/09/2018

SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT
14 DE SETEMBRE
De 11.00h a 14.00h i de 18.00h a 20.00h
15 I 16 DE SETEMBRE
12.00 a 14.00h i de 12.00 a 20.00h