RECITAL DE POEMES ROSA M. ARRAZOLA

06/09/2019

Divensres 13 de setembre a les 20.00h
Davant de la Casa Samarra