SANT CRISTÒFOL 2017

29/06/2017

DIUMENGE, 9 DE JULIOL DEL 2017
BENEDICCIÓ DE VEHICLES
EN ACABAR LA MISSA MAJOR, DAVANT DE "LA SALA"
DONATIUS PER CÀRITAS