• Adreça: C. de Bonaire, 33
  • Telèfon: 973 460 968
  • Ensenyament: Titularitat municipal
  • Ensenyaments impartits: Ensenyaments no reglats de música