Els membres de les corporacions locals formen part de grups polítics municipals. La constitució d’aquests grups es fa mitjançant sol·licitud per escrit, subscrita per tots els i les integrants del grup i dirigida al president o a la presidenta de la Corporació.

Actualment la constitució dels grups polítics es gairebé automàtica, tot i que la llei estableix com a obligatòria la seva creació només per als municipis de més de 20.000 habitants.

Els regidors i les regidores que abandonin, durant el mandat, el grup al qual estaven adscrits, no podran integrar-se en cap altre grup i quedaran en situació de no adscrits.

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL

 • Francisco Garcia Cañadas
 • Maria Basomba Gili
 • Trini Ruiz Ruiz
 • Josep Pera Marquilles
 • Júlia Abelló Salvadó
 • Jaime Herreros Angrill

 

PDeCAT


 • Maria Antònia Pubill Carro
 • Josep Tàpies Ticó
 • Imma Bonet Carabasa
 • Eladi Piqué Cuñat
 • Marta Cinca Solé