Societat mercantil participada íntegrament per l'entitat local.

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

 • La distribució d'energia elèctrica dins del terme municipal de Ponts.

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL

 • Sr. Francisco García Cañadas
 • Sra.  Maria Basomba Gili
 • Sra. Trini Ruiz Ruiz
 • Sr. Jaime Herreros Angrill

 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 • Sra. Ma Antònia Pubill Carro
 • Sr. Josep Tàpies Ticó

 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA GENERAL

 • Francisco García Cañadas
 • Maria Basomba Gili
 • Trini Ruiz Ruiz
 • Josep Pera Marquilles
 • Júlia Abelló Salvadó
 • Jaime Herreros Angrill
 • Maria Antònia Pubill Carro
 • Josep Tàpies Ticó
 • Imma Bonet Carabasa
 • Eladi Piqué Cuñat
 • Marta Cinca Solé