CONSORCIS EN QUÈ PARTICIPA

  • Consorci LOCALRET
  • Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord
  • Consorci Segre-Rialb

 

MANCOMUNITATS EN QUÈ PARTICIPA

  • Mancomunitat de Serveis del Mig Segre