Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

MESURES ESPECIALS PER FESTES DE NADAL

A partir del 21 de desembre entren en vigor mesures especials per als dies més assenyalats de Nadal. Perquè entre tots i totes podem celebrar un Nadal de la forma més segura possible tot i la situació provocada per la pandèmia de COVID-19.

Bombolles de convivència i nombre màxim de persones

Es recomana que les trobades comportin el nombre més reduït de persones possible. Tot i això, les trobades i reunions es limitaran al nombre màxim de 10 persones.

A banda del nombre màxim de persones, es recomana que a les reunions socials no coincideixin persones provinents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents). A més, es recomana que, per a totes les celebracions del període nadalenc, cada bombolla de convivència es relacioni amb un màxim de dues altres bombolles de convivència, sempre les mateixes. Per tant, en les reunions socials no haurien de coincidir simultàniament més de dues bombolles de convivència i cada bombolla de convivència no s’hauria d’ajuntar, al llarg de tot el període nadalenc, amb més de dues altres bombolles de convivència. Així doncs, cada bombolla de convivència haurà de definir la seva “bombolla de Nadal” amb les que celebrarà el període nadalenc.

Es recomana que la bombolla de Nadal estigui formada per persones de bombolles de convivència que ja tenen un contacte proper, tant per distància física com per freqüència de contacte, com poden ser pares, fills, germans, amics que visquin a prop del domicili. Cal evitar la interacció física amb persones de contacte no habitual com poden ser familiars o amics que visquin lluny o amb qui faci mesos que no es té contacte.

 

Pautes de seguretat

 • S’ha de reforçar i garantir les mesures de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de mascareta, ventilació i quedar-se a casa si es tenen símptomes, diagnòstic o contacte.

 • Es recomana que les reunions i trobades es realitzin a l’aire lliure sempre que sigui possible i que en el cas de trobades en espais tancats es garanteixi una bona ventilació dels espais compartits, també als domicilis durant i després de la trobada (mantenir obertes les finestres o amb captació d’aire exterior amb sistemes de climatització).

 • Està prohibit el consum d’aliments o begudes en les trobades a l’espai públic.

 • No es permet fumar a menys de 2 metres de persones que no formin part de la bombolla de convivència.

 • En les trobades cal fer ús constant de la mascareta mentre no s’estigui consumint i seguir les pautes d’higiene de mans.

 • No aixecar-se tots de cop per ajudar a la cuina o altres tasques. Fer torns.

 • No cridar per parlar, per exemple amb persones que estiguin lluny a la taula, ja que això afavoreix el contagi.

 • A taula cal garantir la distància entre persones de les dues bombolles de convivència, evitant el contacte físic estret. Cal evitar que hi hagi molta gent en espais petits tancats (com ara cuines). I s’ha d'evitar compartir estris, com gots, coberts o tovallons.

 • Cal extremar la higiene en l’ús dels lavabos i accedir-hi individualment, tret que una persona necessiti assistència. També cal afavorir la seva ventilació.

 • És convenient limitar la durada de les reunions.

 • Les persones amb símptomes, diagnosticades o contactes de positius de COVID-19 no poden assistir a trobades o reunions i han de quedar-se al seu domicili complint amb les mesures d’aïllament.

 

Preparació de les trobades

Es recomana que hi hagi una preparació de les trobades extremant les mesures preventives els 7 dies anteriors a la trobada.

Això implica que tots els integrants de la bombolla de Nadal, minimitzin les interaccions fora de la respectiva bombolla de convivència.

És especialment important en cas de preveure trobades amb persones de grups de risc o especialment vulnerables, com són persones grans, amb malalties cròniques o altres.

 • Les residències facilitaran les visites a les persones residents i maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites d’acord amb les condicions estructurals, excepte en el cas que la situació epidemiològica no ho permeti i així ho estableixi el Departament de Salut per cada cas concret.

 • Així mateix, es permetrà la sortida de les persones residents per trobades amb els familiars als domicilis especialment en els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l’1, el 5 i el 6 de gener.

 • També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes (actualment previstes al protocol sectorial).

 • No podran sortir persones residents que presentin símptomes, que estiguin diagnosticades o siguin contacte d’un cas. Tampoc podran fer visites persones que estiguin en aquestes condicions.

 • Les persones que realitzin les visites als residents o bé que els acullin als domicilis, hauran de tenir una especial cura en el període de 7 dies anterior a la trobada, evitant qualsevol tipus d’interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència, en tots els àmbits.

 • S’ha de reforçar i garantir les mesures de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de mascareta i ventilació.
 • Per la Nit de Nadal i la Nit de cap d’Any es flexibilitzarà el confinament nocturn que s’iniciarà a les 01:30 h del dia 25 de desembre i 1 de gener, respectivament.

 • Per a la Nit de Reis el confinament nocturn s’endarrereix fins a les 00 h per a que la gent que pugui fer ús de l'horari de compres fins a les 22 h.

 • Resta de dies: confinament nocturn de 22:00 h a les 06:00 h
 • Els dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 31 i 1 de gener es permetrà fer ús de la restauració en grups de fins a 6 persones per taula o grups de taula.

 • Per la Nit de Nadal i la Nit de cap d’Any es permetrà l’obertura al públic fins a les 01:00 h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament.

Es recomana fer ús de les terrasses i els espais a l’aire lliure preferentment i cal reforçar la ventilació dels establiments.

Es recomana evitar música elevada que afavoreixi que els clients hagin de cridar (generació de més aerosols).

L’ocupació de la restauració s’ajustarà a la limitació de percentatge vigent, per cada tram.

 • Per la Nit de Reis es permetrà que els establiments comercials estenguin l’horari d’obertura fins a les 22 h.

 • Es recomana que l’activitat comercial es realitzi amb els desplaçaments mínims, a prop del domicili, i en grups petits per evitar aglomeracions i interaccions socials, especialment en el cas d’espais tancats i d’espais on habitualment hi ha alta afluència.

 • El temps de permanència a l’interior també s’ha de minimitzar.

 • Cal avançar les compres o evitar realitzar-les físicament (compres en línia) en els períodes on habitualment hi ha més activitat per evitar aglomeracions.

 • Practiqueu la higiene de mans abans i després d’accedir als comerços. Eviteu tocar superfícies innecessàriament.

Les fires – mercat de Nadal només es podran desenvolupar garantint que es fan en espais perimetrats i amb control d’accessos per garantir la superfície de 2,5 m² per persones i evitar les aglomeracions i amb el compliment dels aforaments màxims.

Cal evitar sempre fer grans esdeveniments. Tota l’activitat de cultura popular s’ha de realitzar de forma adaptada: només es podrà desenvolupar en espais perimetrats amb control d’accessos per evitar les aglomeracions i registre previ.

Es recomana que les activitats es desenvolupin preferentment a l’aire lliure.

En el cas d’activitats amb mobilitat o d’activitats en espais tancats caldrà la preassignació de seients.

No es permeten els parcs de Nadal o similars. Si amb caràcter puntual es desenvolupen tallers infantils o altres activitats similars, s’han de fer sense contacte físic i respectant el nombre màxim de persones per grup i sense interacció entre grups.

L’organització i desenvolupament de proves esportives que no siguin competicions oficials queda condicionada a garantir que el número màxim de participants que es poden trobar alhora és el mateix que correspon al nombre de persones per reunions, és a dir, deu persones en el cas d’assolir el tram 3 del pla d'obertura progressiva, i que s’evita el contacte entre aquests grups i es garanteix que no hi ha assistència de públic.

Es recomana que l’assistència als centres de culte es realitzi en l’àmbit de proximitat i sempre que sigui possible a través de mitjans telemàtics. Es mantindran les limitacions d’aforaments que siguin vigents.

El transport mantindrà una freqüència elevada en els dies i períodes de més mobilitat.

Nadal.jpg