Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PLE ORDINARI

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA A) Part resolutiva 1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors (2020 06 26 i 2020 11 27). 2.Expedient 4/2021. Modificació de Crèdit núm. 2/2020 del pressupost de l’exercici 2020, per mitjà de transferències de crèdit sobrant en altres partides pressupostàries previstes en el pressupost vigent susceptibles de ser deduïdes sense alterar el funcionament dels servei, i per mitjà de nous i/o majors ingressos i de romanent de tresoreria per a despeses generals. 3.Expedient 78/2021. Modificació de Crèdit núm. 1/2021 del pressupost de l’exercici 2021, pressupost prorrogat exercici 2020, per mitjà de transferència de crèdit sobrant en altres partides pressupostàries previstes en el pressupost vigent. 4.Expedient 77/2021. Proposta aprovació del conveni entre l’Ajuntament d’Oliana i l’Ajuntament de Ponts per a la prestació del servei de l’Escola de Música. 5.Expedient 79/2021. Proposta aprovació sol·licitud de pròrroga per a l’any 2022 del conveni de col·laboració interadministrativa entre la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Ponts per a la prestació del servei de comunitat terapèutica de baixa intensitat per a usuaris amb drogodependència situada al veïnat de la pedania de Torreblanca al municipi de Ponts. 6.Expedient 76/2021. Grups Polítics. Moció en suport al conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre. B) Activitat de control 7.Donar compte de l’aprovació del pressupost 2021 – pressupost prorrogat 2020-.

DIMECRES 27 GENER 2021