Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PLE ORDINARI

DIMARTS 23 MARÇ 2021

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (31 07 2020, 25 09 2020 i
09 11 2020).
2. Expedient 80/2021. Proposta aprovació sol·licitud de pròrroga per a l’any
2022 del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Ponts per a la gestió de la Residència i Centre de dia per a
gent gran de Ponts.
3. Expedient 200/2021. Acord d’iniciativa de constitució de la Mancomunitat
d’Escoles de Música Segre Mitjà.
4. Expedient 243/2021. Moció de suport a l'amnistia.
B) Activitat de control
5. Donar compte dels decrets de l'alcaldia (del número 2021-0026 al número
2021-0065, ambdós inclosos).
C) Precs i preguntes