Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari - 26 de Març de 2021

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 26 de Març de 2021 a les 18:00 hores

Lloc: Sala 1 d'Octubre

Accès Ple per Internet: Canal youtube Ajuntament

Documentació del Ple: Ple 26 de Març 2021

Ordre del Dia:

A) Part resolutiva

Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (31 07 2020, 25 09 2020 i
09 11 2020).


2. Expedient 80/2021. Proposta aprovació sol·licitud de pròrroga per a l’any
2022 del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Ponts per a la gestió de la Residència i Centre de dia per a
gent gran de Ponts.

3. Expedient 200/2021. Acord d’iniciativa de constitució de la Mancomunitat
d’Escoles de Música Segre Mitjà.

4. Expedient 243/2021. Moció de suport a l'amnistia.

B) Activitat de control

5. Donar compte dels decrets de l'alcaldia (del número 2021-0026 al número
2021-0065, ambdós inclosos).

C) Precs i preguntes