Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari - 28 de Maig de 2021

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 28 de Maig de 2021 a les 18:00 hores

Lloc: Sala 1 d'Octubre

Accès Ple per Internet: Canal youtube Ajuntament

Documentació del Ple: Ple 28 de Maig 2021

Ordre del Dia:

A) Part resolutiva

1.Part resolutiva1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.Expedient 181/2020. Tancament i Liquidació del Pressupost. Aprovació Compte del Pressupost General de la Corporació, exercici 2019 - pressupost prorrogat 2018 -
3.Expedient 1011/2020. Aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació Municipal per a l'exercici econòmic 2021.
4.Expedient 525/2021. Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Ponts.
5.Expedient 373/2021. Proposta ratificació aportació Ajuntament de Ponts al Consorci Segre Rialb per l'anualitat 2021.
6.Expedient 560/2021. Ratificació de l'acord d'aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci Segre Rialb, acordada per la Junta de Govern del Consorci de 17 de maig de 2021.
7.Expedient 550/2021. Proposta Moció perquè no es retiri l'helicòpter de protecció contra incendis de Tiurana.

B) Activitat de control

8.Donar compte de les resolucions de l'alcaldia (del número 2021-0066 al número 2021-0115, ambdós inclosos).

C) Precs i preguntes