Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari - 30 de Juliol de 2021

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 30 de Juliol de 2021 a les 18:00 hores

Lloc: Sala 1 d'Octubre

Accès Ple per Internet: Canal youtube Ajuntament

Documentació del Ple: Ple 30 de Juliol 2021

Ordre del Dia:

A) Part resolutiva

1. Expedient 788/2021. Aprovació Festes Locals per a l'any 2022
2. Expedient 790/2021. Suport al projecte "Territori de valor" del Consorci GAL
Noguera-Segrià Nord
3. Expedient 794/2021. Proposta d'acord d'adhesió a la prova pilot "Municipis
d'acollida - Viure a rural"
4. Expedient 795/2021. Moció referent a la liquidació del model de finançament de l'exercici 2020

B) Activitat de control

5. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia (del número 2021-0116 al número 2021-0163 ambdós inclosos).

C) Precs i preguntes