Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Extraordinari - 13 d'abril de 2022

Tipus de convocatòria: Extraordinària

Data i hora: 13 d'abril de 2022 a les 18:30 hores

Lloc: Sala 1 d'Octubre

Accès Ple per Internet: Canal youtube Ajuntament

Documentació del Ple: Ple 13 d'abril 2022

Ordre del Dia:

A) Part resolutiva

1. Expedient 352/2022. Modificació de l’Ordenança Fiscal 4 reguladora de
l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa urbana.

2.
Expedient 399/2022. Aprovació de la sol·licitud de pròrroga per a l’any
2023 del conveni de col·laboració interadministrativa per a la gestió de la

Residència i Centre de dia per a gent gran de Ponts

2.
Expedient 365/2022. Aprovació de la sol·licitud de pròrroga per a l’any
2023 del conveni de col·laboració interadministrativa per a la prestació del

servei de comunitat terapèutica de baixa intensitat per a usuaris amb

drogodependència de Torreblanca

3.
Expedient 378/2022. Aprovació de la cessió de dues finques municipals
situades al sector SUD-6 “Les Agudes al Consell Comarcal de la Noguera