Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari - 25 de març de 2022

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 25 de març de 2022 a les 18:00 hores

Lloc: Sala 1 d'Octubre

Accès Ple per Internet: Canal youtube Ajuntament

Documentació del Ple: Ple 25 de març 2022

Ordre del Dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (28/01/2022 i 22/02/2022)
2.
Expedient 106/2022. Béns d'Interès Cultural - Recurs de reposició contra
acord del Ple

3.
Expedient 311/2022. Aprovació de l'ordenança reguladora d'administració
electrònica

4.
Expedient 313/2022. Aprovació conveni entre el Consorci Segre Rialb i
l’Ajuntament de Ponts per a l’execució de l’actuació local finançada pels

Fons Europeus Next Generation

B) Activitat de control

5. Donar compte de les resolucions d'alcaldia dels números 2022-009 a 2022-
041

C) Precs i preguntes