Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari - 27 de maig de 2022

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 27 de maig de 2022 a les 18:00 hores

Lloc: Sala 1 d'Octubre

Accès Ple per Internet: Canal youtube Ajuntament

Documentació del Ple: Ple 27 de maig 2022

Ordre del Dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les acta de les sessions anteriors (25 de març, 13 d'abril i 17
de maig de 2022)

2.
Expedient 455/2022. Aprovació de les bases específiques reguladores de
subvencions per entitats i associacions culturals i cíviques

3.
Expedient 456/2022. Aprovació de les bases específiques reguladores de
subvencions per entitats i associacions esportives

4.
Expedient 237/2022. Aprovació del conveni de cooperació entre Jordi Vidal i
l’Ajuntament de Ponts sobre l’estudi històric del Municipi de Ponts

5.
Expedient 488/2022. Aprovació de la sol·licitud d’un nou conveni per a
l’any 2023 de servei de comunitat terapèutica de baixa intensitat per a

usuaris amb drogodependència situada a Torreblanca

6.
Expedient 523/2022. Aprovació de l’autorització per a l’adhesió de
l’Ajuntament de Ponts a l’àmbit territorial del Consorci Grup d’Acció Local

Noguera - Segrià Nord.

7.
Expedient 517/2022. Aprovació de les festes locals per a l’any 2023
8.
Expedient 530/2022. Aprovació de la moció de suport als jutges de pau

B) Activitat de control

9. Donar compte de les resolucions d'alcaldia dels números 2022-041 a 2022-
103

C) Precs i preguntes