Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari - 28 de gener de 2022

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 28 de gener de 2022 a les 18:00 hores

Lloc: Sala 1 d'Octubre

Accès Ple per Internet: Canal youtube Ajuntament

Documentació del Ple: Ple 28 de gener 2022

Ordre del Dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (2021 07 30, 2021 09 15, 2021 11 10 i 2021 11 26)
2. Expedient 92/2022. Modificació de Crèdits. Aprovació modificació de crèdit núm. 2/2021 del pressupost de l’exercici 2021, per mitjà de nous i/o majors ingressos.
3. Expedient 108/2022. Modificació de Crèdits. Aprovació inicial modificació de crèdit núm. 1/2022 del pressupost de l’exercici 2022, pressupost prorrogat exercici 2021, per mitjà de romanent de tresoreria per a despeses generals.
4. Expedient 106/2022. Béns d'Interès Cultural. Declaració com a bé cultural d'interès local (BCIL) de la finca situada al carrer major,16 de Ponts, de la Capella de Santa Cecília i de l'Església Parroquial de Santa Maria.

B) Activitat de control

5. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia (del número 2021-247 al número 2022-00.., ambdós inclosos).

C) Precs i preguntes