Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Extraordinari - 28 d'octubre de 2022

Tipus de convocatòria: Extraordinària

Data i hora: 28 d'octubre de 2022 a les 16:00 hores

Lloc: Sala 1 d'Octubre

Accès Ple per Internet: Canal youtube Ajuntament

Documentació del Ple: Ple 28 d'octubre 2022

Ordre del Dia:

A) Part resolutiva
1. Expedient 489/2020. Aprovació definitiva del projecte modificat
d’urbanització del sector PPU-E “Les Agudes” i modificació del Projecte
conducció de xarxa de clavegueram fins al riu Llobregós (text refós)
2. Expedient 1055/2022. Modificació de les ordenances fiscal per a l’exercici
2023
• Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa de clavegueram.
• Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per ocupacions dels subsol,
sol i la volada de la via pública.
• Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per les entrades de
vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
“guals”.
• Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d'ús públic.
• Ordenança fiscal núm. 22 reguladora del preu públic per a la prestació de
serveis en les piscines municipals i altres zones esportives i de lleure.
• Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la prestació patrimonial de
caràcter públic per a la realització d’activitats singulars promogudes per
l’organisme autònom de l’Ajuntament de Ponts “Patronat Municipal
d’Iniciatives de Ponts”.
• Ordenança fiscal núm. 27 de policia, bon govern i de circulació.
• Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la utilització especial i privativa de
diverses dependències i/o edificis municipals per a l’organització d’actes
singulars promoguts pels particulars.
• Ordenança fiscal núm. 34 reguladora del preu públic per a la prestació del
servei d’emissora municipal.
• Ordenança fiscal núm. 36 reguladora de l’estacionament regulat de
vehicles a la via pública.