Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari - 29 de juliol de 2022

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 29 de juliol de 2022 a les 18:00 hores

Lloc: Sala 1 d'Octubre

Accès Ple per Internet: Canal youtube Ajuntament

Documentació del Ple: Ple 29 de juliol 2022

Ordre del Dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.
Expedient 593/2022. Sol·licitud d’adhesió a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions. Consorci Localret.

3.
Expedient 489/2020. Acceptació de la garantia del 12% de l’import del cost
de la urbanització de la Junta de Compensació per la gestió del sector PPU-

E "Les Agudes"

4.
Expedient 1052/2021. Ratificació del Decret 2022-0120 referent a
l’aportació de l’Ajuntament de Ponts al Consorci Segre Rialb per l’anualitat

2022

5.
Expedient 446/2022. Ratificació del Decret 2022-0122 referent a
l’aportació extraordinària de l’Ajuntament de Ponts al Consorci Segre Rialb

per l’anualitat 2022

6.
Expedient 781/2022. Moció per l'aprovació del manifest de l'acord social
per l'amnistia i l'autodeterminació

B) Activitat de control

7. Donar compte de les resolucions d'alcaldia dels números 2022-104 a 2022-
190

C) Precs i preguntes