Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari - 30 de setembre de 2022

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 30 de setembre de 2022 a les 18:00 hores

Lloc: Sala 1 d'Octubre

Accès Ple per Internet: Canal youtube Ajuntament

Documentació del Ple: Ple 30 de setembre 2022

Ordre del Dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.
Expedient 756/2022. Nomenament del jutge de pau substitut
3.
Expedient 313/2022. Aprovació del conveni per a l’execució de l’actuació local finançada pels fons europeus Next Generation EU
4.
Expedient 565/2022. Aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Ponts
5.
Expedient 1007/2022. Modificació de l'Ordenança Fiscal 20 reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’escola municipal de música.
6.
Expedient 902/2022. Modificació ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar d'infants municipal.
7.
Expedient 970/2022. Aprovació modificació de crèdit núm. 2/2022.
8.
Expedient 781/2022. Moció per l’aprovació del manifest de l’acord socialper l’amnistia i l’autodeterminació.
9.
Expedient 1008/2022. Moció per la crema de les restes vegetals de les explotacions agrícoles.
10.
Expedient 1009/2022. Moció en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu.
11.
Assumptes urgents

B) Activitat de control

11.Donar compte de les resolucions d'alcaldia dels números 2022-191 a 2022-310
12.
Donar compte de l'informe de la Sindicatura de comptes del compte
general de les corporacions locals de l'exercici 2020

C) Precs i preguntes