Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local

El nombre de regidors que integren la Junta de Govern Local no podrà ser superior a 1/3 del nombre legal de membres de la corporació (a aquests efectes no es tindran en compte els decimals que resultin de dividir per tres el nombre total de regidors).

Els membres de la Junta de Govern Local seran nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual en donarà compte al Ple de la corporació. L'alcaldessa n'és membre nat i serà la presidenta de la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local es reunirà en sessió ordinària amb una periodicitat quinzenal. Els dilluns a les 18.00 h.

 

MEMBRES JUNTA DE GOVERN LOCAL

  • Sra. Solés Carabasa Closa: alcaldessa/presidenta
  • Sr. Emili Palà Augé: primer tinent d'alcalde
  • Sr. Antoni Sala Blanch: segon tinent d'alcalde
  • Sr. Josep Maria Vilaseca Colell: tercer tinent d'alcalde

Document Actions