Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Retaule del Roser

ReatauleRoser_1_med.jpg

El retaule de la Mare de Déu del Roser està instal·lat a la capella del Roser, recinte situat al costat de l’epístola de l’església parroquial de Santa Maria de Ponts.

Dades artístiques

Es tracta d’un gran parament, subdividit en cinc carrers, predel·la i sòcol, fet en talla de fusta policromada i dedicat a la Mare de Déu del Roser i als Misteris del Rosari.

Per analogia estilística, és probable que la seva construcció es remunti a la fi del primer terç del segle XVII, ja que tant les característiques de la talla escultòrica com les de la faixa arquitectònica corresponen a l’estil barroc clàssic de l’època i, tot i que l’atribució de l’autoria encara és dubtosa, sembla que els 15 Misteris del Rosari, esculpits en talla de fusta i posteriorment policromats, provenen d’algun dels famosos tallers de retaulistes que hi hagué a la ciutat de Manresa durant els segles XVII i XVIII. Tant el repertori iconogràfic com l’estructura de la caixa són semblants als del retaule del Roser de l’església parroquial d’Agramunt, restaurada el 1993.

 

Dades històriques

La data any 1797 que hom troba inscrita entre les arcades dels ponts dels dos escuts ovalats del sòcol o sotabanc inferior, correspon a una intervenció de manteniment posterior. En el transcurs del setge i posterior incendi que patí l’església parroquial amb motiu d’un atac carlista del mes de març de 1839, aquest retaule fou preservat de les flames gràcies a un paredat de feixos de cànem humit que oportunament hi fou bastit.

Durant els primers dies de la guerra civil de 1936, les escenes de la part inferior del retaule resultaren parcialment mutilades per l’acció d’uns incontrolats i la imatge en talla policromada de la Mare de Déu del Roser, patrona de la capella, fou totalment destruïda pel foc.

L’agost d’aquell mateix any la capella del Roser va ser tapiada i segellada per ordre del Departament del Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya, en prevenció d’ulteriors atemptats.

Oberta novament al culte el 1939, la capella va ser remodelada i el retaule fou netejat l’any 1979 per iniciativa de Mn. Daniel Fortuny. El 1990 Mn. Bonifaci Fortuny hi féu traslladar les fonts baptismals, ubicades fins llavors a la cambra de la base del campanar. Durant la primavera de 1995 la Secció de Restauració de Béns Mobles de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya hi dugué a terme una important restauració, la qual ha fet reviure el retaule en la seva esplendor original.