Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Població en data 01/01/2020 - 2644 habitants.

Ponts

Codi
251728
Comarca
Noguera
Població
2.629
Superfície
30,52
Densitat
86,1
Altitud
363

Superfície (km²)

Municipi
30,52
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
86,1
Comarca
21,9
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
1.338
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
1.291
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
2.629
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
367
Comarca
5.619
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.688
Comarca
25.089
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
458
Comarca
6.655
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
116
Comarca
1.806
Catalunya
250.143

Població

Municipi
2.629
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
198
Comarca
2.905
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
890
Comarca
13.641
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
209
Comarca
3.170
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
41
Comarca
662
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
1.338
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
169
Comarca
2.714
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
798
Comarca
11.448
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
249
Comarca
3.485
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
75
Comarca
1.144
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
1.291
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.831
Comarca
28.507
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
176
Comarca
3.054
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
622
Comarca
7.608
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
2.629
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.059
Comarca
32.040
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
570
Comarca
7.129
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
2.629
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.013
Comarca
16.167
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
325
Comarca
4.211
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
1.338
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.046
Comarca
15.873
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
245
Comarca
2.918
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
1.291
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
55
Comarca
1.255
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
58
Comarca
1.274
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
113
Comarca
2.529
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
425
Comarca
6.045
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
85,9
Comarca
75,2
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
12
Comarca
128
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
10
Comarca
130
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
22
Comarca
258
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
17
Comarca
263
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
14
Comarca
251
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
31
Comarca
514
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
11
Comarca
98
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-1
Comarca
200
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
6
Comarca
61
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
5
Comarca
261
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
45
Comarca
560
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
36
Comarca
448
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
12
Comarca
107
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
33
Comarca
453
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
45
Comarca
560
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
278
Comarca
5.213
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
10,98
Comarca
13,96
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-1,18
Comarca
-1,72
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
12,17
Comarca
15,68
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
2.585
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
2.286
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
2.337
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
1.825
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
2.614
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
6
Comarca
80
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
39
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
9
Comarca
68
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
22
Comarca
325
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
42
Comarca
533
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
21
Comarca
21
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
38,2
Comarca
36,1
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
19
Comarca
20,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
21,8
Comarca
22,9
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.822
Comarca
28.024
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
75,1
Comarca
69,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.806
Comarca
27.109
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
84,2
Comarca
81,9
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.797
Comarca
27.241
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
65,1
Comarca
62,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
54,7
Comarca
48,2
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.848
Comarca
27.946
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
1.121
Comarca
15.404
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
294
Comarca
4.986
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
1.416
Comarca
20.390
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
1.251
Comarca
19.232
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
2.213
Comarca
33.523
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
638
Comarca
9.551
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
463
Comarca
6.804
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
1.101
Comarca
16.355
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
1.170
Comarca
17.182
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
610
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
1.970
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
810
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
570
Comarca
5.480
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
715
Comarca
8.875
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
1.330
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
250
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
490
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
165
Comarca
1.810
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
270
Comarca
3.880
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
260
Comarca
3.215
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
320
Comarca
3.430
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
140
Comarca
1.670
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
560
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
715
Comarca
8.875
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
99
Comarca
1.397
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
715
Comarca
9.514
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
816,98
Comarca
813,63
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
310
Comarca
4.342
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
321
Comarca
4.092
Catalunya
775.829

Total

Municipi
631
Comarca
8.434
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
10,6
Comarca
288,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
14,1
Comarca
228,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
7,5
Comarca
152,8
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
83,9
Comarca
1.253,1
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
7,1
Comarca
171,6
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
123,2
Comarca
2.094,4
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
57
Comarca
938,1
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
66,2
Comarca
1.156,3
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
123,2
Comarca
2.094,4
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
1.055
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars buits

Municipi
642
Comarca
4.391
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
1.840
Comarca
23.317
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
790
Comarca
11.305
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
152
Comarca
2.558
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principals

Municipi
1.055
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
414
Comarca
6.441
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
300
Comarca
4.590
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals

Municipi
1.055
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
40.593
Comarca
550.304
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
15,7
Comarca
14,3
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
86,2
Comarca
78,7
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
2.109
Comarca
33.313
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
40.352
Comarca
40.570
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
261
Comarca
320
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.907
Comarca
18.380
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.198
Comarca
4.806
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.098
Comarca
66.288
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
85
Comarca
18.768
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.184
Comarca
85.056
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
1.066
Comarca
58.705
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
6
Comarca
5.424
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
24
Comarca
1.579
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
2
Comarca
459
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
120
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
1.098
Comarca
66.288
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
7
Comarca
104
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
50
Comarca
2.956
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
57
Comarca
3.060
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
32
Comarca
2.114
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
25
Comarca
946
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
57
Comarca
3.060
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
0
Comarca
31.583
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
976
Comarca
42.485
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
6
Comarca
2.347
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
44.188
Comarca
919.374
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
50.000
Comarca
3.366.362
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
21.757
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
1
Comarca
250
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
3
Comarca
41
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
5
Comarca
24
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
157
Comarca
651
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
520
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
1.451
Comarca
22.351
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
193
Comarca
3.129
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
643
Comarca
7.280
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
291
Comarca
2.297
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
2.578
Comarca
35.057
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,27
Comarca
1,23
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
44,7
Comarca
41,3
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
5
Comarca
103
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
36,82
Comarca
16.138,39
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions