Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Població en data 01/01/2020 - 2644 habitants.

Ponts

Codi
251728
Comarca
Noguera
Població
2.661
Superfície
30,52
Densitat
87,2
Altitud
363

Superfície (km²)

Municipi
30,52
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
87,2
Comarca
22
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
1.358
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
1.303
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
2.661
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
367
Comarca
5.619
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.688
Comarca
25.089
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
458
Comarca
6.655
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
116
Comarca
1.806
Catalunya
250.143

Població

Municipi
2.629
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
198
Comarca
2.905
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
890
Comarca
13.641
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
209
Comarca
3.170
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
41
Comarca
662
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
1.338
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
169
Comarca
2.714
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
798
Comarca
11.448
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
249
Comarca
3.485
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
75
Comarca
1.144
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
1.291
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.831
Comarca
28.507
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
176
Comarca
3.054
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
622
Comarca
7.608
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
2.629
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.059
Comarca
32.040
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
570
Comarca
7.129
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
2.629
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.013
Comarca
16.167
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
325
Comarca
4.211
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
1.338
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.046
Comarca
15.873
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
245
Comarca
2.918
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
1.291
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
55
Comarca
1.255
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
58
Comarca
1.274
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
113
Comarca
2.529
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
405
Comarca
6.060
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
86,4
Comarca
75
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
12
Comarca
128
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
10
Comarca
130
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
22
Comarca
258
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
13
Comarca
226
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
18
Comarca
221
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
31
Comarca
447
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
6
Comarca
105
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
5
Comarca
175
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
5
Comarca
75
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
10
Comarca
250
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
49
Comarca
664
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
19
Comarca
512
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
8
Comarca
150
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
41
Comarca
514
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
49
Comarca
664
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
278
Comarca
5.213
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
10,98
Comarca
13,96
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-1,18
Comarca
-1,72
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
12,17
Comarca
15,68
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
2.585
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
2.286
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
2.337
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
1.825
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
..
Comarca
1.208
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
2.614
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
6
Comarca
80
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
39
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
9
Comarca
68
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
22
Comarca
325
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
42
Comarca
533
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
21
Comarca
21
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
38,2
Comarca
36,1
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
19
Comarca
20,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
21,8
Comarca
22,9
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.822
Comarca
28.024
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
75,1
Comarca
69,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.806
Comarca
27.109
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
84,2
Comarca
81,9
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.797
Comarca
27.241
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
65,1
Comarca
62,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
54,7
Comarca
48,2
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.848
Comarca
27.946
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
1.121
Comarca
15.404
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
294
Comarca
4.986
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
1.416
Comarca
20.390
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
1.251
Comarca
19.232
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
2.213
Comarca
33.523
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
630
Comarca
9.296
Catalunya
1.814.395

Dones

Municipi
472
Comarca
6.827
Catalunya
1.614.362

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
1.102
Comarca
16.123
Catalunya
3.428.757

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
1.185
Comarca
17.038
Catalunya
3.604.014

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
595
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
1.905
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
800
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
515
Comarca
5.020
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
660
Comarca
8.320
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
1.315
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
245
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
490
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
160
Comarca
1.800
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
260
Comarca
3.845
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
280
Comarca
3.170
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
245
Comarca
3.235
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
135
Comarca
1.665
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
250
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
660
Comarca
8.320
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
94
Comarca
1.364
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
715
Comarca
9.514
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
816,98
Comarca
813,63
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
310
Comarca
4.342
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
321
Comarca
4.092
Catalunya
775.829

Total

Municipi
631
Comarca
8.434
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
11
Comarca
234,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
13,7
Comarca
222,8
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
8,2
Comarca
146,7
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
74,5
Comarca
1.092,7
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
5,8
Comarca
156,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
113,2
Comarca
1.853,3
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
51
Comarca
843,8
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
62,2
Comarca
1.009,6
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
113,2
Comarca
1.853,3
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
1.055
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
..
Comarca
3.638
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
642
Comarca
4.391
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
1.840
Comarca
23.317
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
790
Comarca
11.305
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
152
Comarca
2.558
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
..
Comarca
1.424
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
1.055
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
..
Comarca
..
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
414
Comarca
6.441
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
300
Comarca
4.590
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
..
Comarca
3.007
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
1.055
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
40.593
Comarca
550.304
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
15,7
Comarca
14,3
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
86,2
Comarca
78,7
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
2.109
Comarca
33.313
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
40.352
Comarca
40.570
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
261
Comarca
320
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.978
Comarca
18.829
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.287
Comarca
4.960
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
872
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1
Comarca
4.179
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
873
Comarca
73.595
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
757
Comarca
49.567
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
3
Comarca
5.143
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
21
Comarca
3.050
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
51
Comarca
3.930
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
15
Comarca
5.384
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
23
Comarca
1.658
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
2
Comarca
405
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
252
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
14
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
872
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
54
Comarca
3.083
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
19
Comarca
833
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
0
Comarca
47.814
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
237
Comarca
27.137
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
..
Comarca
3.327
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
48.343
Comarca
1.135.009
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
4.837.268
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.922
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
87
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
3
Comarca
41
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
5
Comarca
24
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
157
Comarca
651
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
520
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
1.451
Comarca
22.351
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
193
Comarca
3.129
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
643
Comarca
7.280
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
291
Comarca
2.297
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
2.578
Comarca
35.057
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,27
Comarca
1,23
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
44,7
Comarca
41,3
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
5
Comarca
103
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
36,82
Comarca
16.138,39
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions