Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Àmbit d'actuació: Nucli antic de Ponts

El nucli antic de Ponts, objecte de la nostra intervenció, es troba situat a la part baixa de la vessant oest de la muntanya de la Costa de les Forques, on es troben les restes del castell de Sant Pere. Al nord limita amb la carretera de la Seu d’Urgell (C-14) i al sud amb la carretera que va a Calaf (C-1412a). La seva extensió és de 3,28 has. És doncs un nucli antic petit, la qual cosa fa que la densitat de població sigui bastant més elevada que a la resta del municipi.

La seva estructura s’articula al voltant de l’eix que formen el carrer Major, la plaça Planell i el carrer Vilanova. Aquest eix i els carrers paral·lels segueixen sensiblement les corbes de nivell de la muntanya de la Costa de les Forques. Per contra, els carrers transversals presenten cert desnivell que, en alguns casos, s’ha de salvar amb escales.

Quant a l’edificació, el nucli antic es caracteritza per tenir unes edificacions modestes i antigues, amb tipologia de casa de cos respecte els carrers. Actualment s’han rehabilitat una mínima part dels immobles, i la majoria romanen en mal estat i, en alguns casos, tancats.

Pel que fa a la vida social del barri cal afegir que és mínima, ja que no ha esdevingut un pol d’atracció i, en conseqüència, no s’ha produït cap renovació de la població autòctona; ans el contrari, alguns veïns han anat marxant cap a altres zones de la vila o fins i tot fora de Ponts. Aquesta realitat, doncs, ha derivat en un procés de degradació del barri que es va accentuant a mesura que passa el temps i que només es podrà aturar si s’actua decididament i s’impulsa un programa de renovació que impliqui tot el barri per tal que es converteixi de nou en un punt de referència de la vila.

 

RESUM DE DADES

Nom de l’àrea d’intervenció integral: Nucli Antic de Ponts.

Extensió geogràfica: 3,28 ha.

Tipus d’àrea urbana: àrea vella.

Núm. d’habitants del barri: 522 (segons elpadró d’habitants de 2005), 520 hab. (segons el padró d’habitants de 2006).

Densitat: 161,61 hab./ha (segons dades de 2005), 161,61 hab./ha (segons dades de 2006).

Situació censal: el nucli antic de Ponts està encabit en el districte primer i la secció primera del municipi de Ponts.