Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Què és el Pla de Barris?

La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, aprovada pel Parlament de Catalunya, pretén dotar a les administracions catalanes dels instruments necessaris per tal de donar resposta a un objectiu principal la rehabilitació integral dels barris que presenten problemàtiques específiques, a fi d’evitar la seva degradació i millorar les condicions de vida dels seus habitants.

Els principals objectius d’aquesta llei són:

  • Generar un instrument de redistribució social.
  • Promoure la rehabilitació integral de barris especials.
  • Emprendre accions de millora social per fomentar la cohesió i la integració en els barris.
  • Millorar la sostenibilitat ambiental.
  • Fomentar la dinamització econòmica.

La Llei de Barris preveu l’atorgament de subvencions als municipis que tinguin un o més d’un barri que pugui ser considerat una àrea urbana d’atenció especial. Aquestes subvencions s’atorguen a través d’una convocatòria anual i els diferents municipis que hi volen accedir han de presentar un projecte d’intervenció integral en un o més d’un dels seus barris, el qual haurà d’estar redactat seguint unes pautes establertes.

La valoració dels projectes està regulada a través de la pròpia llei i funciona mitjançant una puntuació sobre els diferents aspectes urbanístics i socials que presenten els barris inclosos en el projecte. D’aquesta manera, entre d’altres, es puntuen aspectes com ara:

  • El grau d’intensistat dels problemes urbanístics, socioeconòmics i ambientals.
  • La valoració de l’impacte que el projecte pot tenir en l’àmbit d’actuació.

La vila de Ponts va presentar el seu Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Ponts, més conegut com a Pla de Barris, l’any 2007 i, al 27 de juny del mateix any, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va dictar la Resolució per mitjà de la qual es va atorgar la subvenció al nostre projecte per un import total de 758.186,81 €.

Aquesta data fou l’inici del Pla de Barris, el qual es perllongarà fins al 31 de desembre de 2011.