Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA

 • Entitat titular: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
 • Entitat gestora: Ajuntament de Ponts
 • Adreça: Av. de la Font de Valldans, 7
 • Telèfon: 973 462 025
 • Data obertura: 14 / 05 / 2002
 • Capacitat registral: Residència assistida: 8
 • Centre de dia: 10
 • Número de registre: SO5085, SO5087 i SO5086
 • Preu: establert per l’ICASS

 

RESIDÈNCIA ASSISTIDA

 • Definició: és un servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.
 • Objectius: facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència. Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.
 • Funcions: allotjament, manutenció, acolliment i convivència, atenció personal en les activitats de la vida diària, hàbits d’autonomia, dinamització sociocultural, manteniment de les funcions físiques i cognitives. Bugaderia i repàs de la roba, higiene personal, suport social i atenció familiar adreçada a l’afavoriment de les relacions de la família de l’usuari i el seu entorn. Garantir l’assistència sanitària.
 • Destinataris: persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten constant atenció i supervisió i les circumstàncies sociofamiliars de les quals requereixin la substitució de la llar.

 

CENTRE DE DIA

 • Definició: servei d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària a les persones grans amb dependències.
 • Objectius: facilitar un entorn compensatori de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència. Afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social. Mantenir l’acceptació de la persona amb discapacitats en el seu entorn sociofamiliar. Proporcionar suport a les famílies que tenen cura de les persones grans.
 • Funcions: acolliment i convivència. Manutenció. Bugaderia i repàs de la roba en cas de necessitat. Atenció personal a les activitats de la vida diària. Readaptació funcional i social, dinamització sociocultural, suport familiar. Garantir el seguiment i la prevenció de les alteracions de la salut. Atenció en caps de setmana en cas de necessitat.
 • Destinataris: persones grans que necessitin organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social i familiar.
 • Condicions particulars: aquest servei a Ponts s’ha realitzat, amb l’autorització dels SSTT, de dilluns a diumenge inclosos festius, amb un horari totalment flexible i que s’adapta a les necessitats de cada usuari. Possibilitat de transport adaptat.

 

CASAL DE LA GENT GRAN

 • Entitat titular: Direcció General d’Acció Ciutadana, Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
 • Entitat gestora: l’Ajuntament de Ponts gestiona i coordina les activitats, el funcionament de l’equipament i els serveis operatius
 • Adreça: Av. de la Font de Valldans, 7
 • Telèfon: 973 46 09 28 / 973 46 09 37
 • Horari: de 10 a 13h i de 15 a 20h (tancat per Nadal, St. Esteve, Cap d’Any, Reis i Divendres Sant)
 • Data obertura: 09/ 04 / 2001
 • Nombre d’usuaris: més de 400

 

 • Definició: és un espai on les persones poden trobar-se, conviure i desenvolupar els seus projectes i les seves aptituds. També és un lloc idoni des d’on poden participar en activitats intergeneracionals, aportant-hi la seva experiència i contribuint positivament a fer una societat millor.
 • Objectius: promoure el civisme, les relacions personals i intergeneracionals, el creixement de la persona i la seva participació social i comunitària.
 • Funcions: oferir activitats culturals, físiques i esportives, manuals i artesanals, música i corals, trobades, intercanvis culturals, etc.
 • Destinataris: totes les persones majors de 60 anys que disposin de carnet de persona usuària. Poden ser també persones usuàries els majors de 52 anys, ja siguin aturades de llarga durada o pensionistes. També els cònjuges de les persones que compleixin aquests requisits.
 • Serveis: bar-cafeteria, menjador, podologia, perruqueria-barberia. Els preus d’aquests serveis són establerts per la Direcció General d’ Acció Ciutadana.
 • Activitats: gimnàstica, artesania i ornamentació, taller de memòria, català, coral, teatre, taller de bitlles, disfresses, Escala-en-hifi, cuina, edició d’un butlletí mensual, xerrades sobre temes diversos, balls, celebracions, viatges, etc.
 • Preus de les activitats: gaudeixen d’un gran nombre d’activitats subvencionades per la Generalitat, l’Ajuntament de Ponts i altres organitzades per l’Associació de Jubilats i voluntaris.